Audyt informatyczny systemów i bezpieczeństwa IT

2024-03-18

Liczba zagrożeń cyfrowych, na które narażone są przedsiębiorstwa współcześnie, jest naprawdę ogromna. Na celowniku hakerów znajdują się zarówno mikro, małe, średnie jak i wielkie, międzynarodowe konsorcja. Aby mieć stuprocentową pewność, że przedsiębiorstwo jest odpowiednio zabezpieczone na różnego typu okoliczności, warto od czasu do czasu zdecydować się na przeprowadzenie specjalnego audytu informatycznego systemów i bezpieczeństwa IT. Na czym dokładnie polegają tego typu audyty? Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiamy w niniejszym poradniku.

Audyt informatyczny systemów i bezpieczeństwa IT

Audyt bezpieczeństwa IT - na czym to polega?

Audyt bezpieczeństwa IT to usługa, która z roku na rok, w związku z wysokim poziomem zagrożeń cyfrowych, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na czym dokładnie ona polega? Istotą takiego audytu jest wszechstronna analiza stanu całej infrastruktury: sieci, sprzętu służącego do zabezpieczenia danych, serwerów oraz wszelkiego rodzaju innych elementów infrastruktury informatycznej funkcjonującej w danym przedsiębiorstwie. Nieodłącznym elementem takiego audytu jest także sprawdzenie procedur oraz zasobów informatycznych a także ich zaktualizowanie w taki sposób, aby odpowiadały one nowoczesnym standardom.

Najważniejszy cel, jaki przyświeca audytowi bezpieczeństwa IT, to weryfikacja tego, jaka jest kondycja systemów oraz następnie stworzenie planu działań, które należałoby wykonać, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa infrastruktury IT w najbliższej przyszłości. Właściwie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa IT może przynieść przedsiębiorstwu ogromną liczbę wymiernych korzyści. Przede wszystkim, raport z takiego audytu to niezwykle cenne źródło wiedzy na temat luk w systemach zabezpieczeń oraz systemach. Te informacje pozwalają na podjęcie trafnych decyzji co do wzmocnienia oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury, aby w jeszcze efektywniejszy sposób można było reagować na rozmaite zagrożenia.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt informatyczny?

Skorzystanie z audytu informatycznego to doskonały pomysł, ponieważ może przynieść ogromną liczbę wymiernych korzyści. Oto najważniejsze czynniki przemawiające za tym, dlaczego warto postawić na audyt informatyczny:

* dzięki niemu można zweryfikować, czy oprogramowanie użytkowane w firmie jest w pełni legalne,
* audyt sprawia, że można w efektywny sposób ocenić wydajność dotychczas funkcjonującej infrastruktury IT,
* zyskuje się szeroką wiedzę na temat funkcjonującego środowiska informatycznego,
* wzrost poziomu bezpieczeństwa,
* szczegółowa analiza jakości użytkowanego sprzętu,
* optymalizacja środowiska IT oraz wzrost efektywności zatrudnionych pracowników,
* lepsza kontrola nad danymi, dzięki wskazówkom audytorów,
* obniżenie kosztów wynikających z eksploatacji różnych systemów.


obniżenie kosztów wynikających z eksploatacji różnych systemów.

Jak w praktyce wygląda audyt IT?

Za przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT odpowiadają najlepsi, wykwalifikowani specjaliści w tej dziedzinie, którzy mają szeroką wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, serwerów czy różnego rodzaju sprzętu innego typu. W trakcie audytu realizowane są zadania takie jak:

* weryfikacja poziomu bezpieczeństwa,
* sprawdzanie bezpieczeństwa sieci,
* weryfikacja wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
* sprawdzanie stanu technicznego eksploatowanych urządzeń,
* sprawdzania zasobów i kosztów,
* weryfikacja zgodności funkcjonowania firmy z normami i przepisami,
* sprawdzanie ciągłości działania,
* weryfikacja struktury zatrudnienia

Źle zabezpieczona infrastruktura IT - czym to grozi?

Warto pamiętać o tym, że jeśli infrastruktura IT jest niewłaściwie zabezpieczona, może to nieść za sobą wiele bardzo negatywnych konsekwencji, z atakami cybernetycznymi na czele. Wśród czynników, które znacząco zwiększają takie ryzyko, wskazuje się na:

* instalowanie na urządzeniach firmowych przez niekompetentnych pracowników aplikacji z niepewnych źródeł, które mogą zawierać wirusy lub robaki,
* brak inwestycji w zabezpieczenia sieci WiFi, LAN czy WAN, co sprawia, że znacząco wzrasta prawdopodobieństwo włamań i ataków typu dDos,
* wycieki danych wywołane przez nieodpowiedzialne działania pracowników,
* uszkodzenie sprzętu firmowego,
*awaria starego sprzętu, które może doprowadzić do długotrwałych problemów technicznych, a w konsekwencji do niezadowolenia klientów.

W celu zmniejszenia ryzyka występowania takich zjawisk, oprócz audytów warto też stawiać na szeroko rozumiane usługi informatyczne Poznań. Świadczy je m.in. renomowana firma IT Leader. W jej ofercie znajduje się m.in. outsourcing IT, rozwój infrastruktury, wdrożenia RODO czy zabezpieczanie danych.

Artykuł sponsorowany

powrót