Pomoc

Podstawowe informacje

Regulamin korzystania z serwisu jest dostępny pod adresem https://5v.pl/regulamin.html


Adres IP do skierowania rekordu A domeny na serwer w instrukturze hostingowej nr "1": 94.130.231.244

Adres IP do skierowania rekordu A domeny na serwer w instrukturze hostingowej nr "3": 144.76.76.162


Dostęp do phpMyAdmina dla stron w instrukturze hostingowej nr "1": https://sql1.5v.pl

Dostęp do phpMyAdmina dla stron w instrukturze hostingowej nr "3": https://sql3.5v.pl