Audyt infrastruktury IT - co może zyskać Twoja firma?

2021-06-08

W artykule zdradzamy, co kryje się pod pojęciem audytu infrastruktury IT, który przyczynia się do poprawy wydajności firmy, zwiększenia bezpieczeństwa czy zmniejszenia ryzyka ataku hakerskiego. Podczas pełnego audytu IT eksperci ESKOM dokonają rzetelnej analizy wymogów RODO, przeprowadzą monitoring sieci z udziałem Aruba User Experience Insight (UXI) i sprawdzą systemy informatyczne pod kątem błędów, luk czy wąskich gardeł.

Audyt infrastruktury IT - co może zyskać Twoja firma?

Jakie działania wchodzą w skład kompleksowego audytu infrastruktury?

Audyt infrastruktury IT to holistyczna weryfikacja systemów informatycznych, która ma na celu wykrycie luk w zabezpieczeniach i rozwiązanie potencjalnych problemów sieci. Inżynierowie i eksperci ESKOM zidentyfikują nazwy domenowe i uruchomione na nich usługi oraz adresy wykorzystywane w sieciach wewnętrznych. Audytorzy sprawdzą, czy w systemach informatycznych występują błędy, luki czy wąskie gardła, wydając rekomendacje do wprowadzenia zabezpieczeń czy podjęcia konkretnych działań. Podczas audytu przeprowadza się test systemów operacyjnych i aplikacji, co pozwala na ich aktualizację oraz wykrycie potencjalnych zagrożeń systemu. Eksperci ESKOM przeprowadzą też testy penetracyjne, których zadaniem jest próba złamania zabezpieczeń firmy w formie kontrolowanego cyberataku oraz ocena ogólnej kondycji bezpieczeństwa. Audyt infrastruktury pozwala na wykrycie problemów z zakresu konfiguracji czy instalacji systemów i aplikacji. Po zakończeniu audytu przedstawiamy raport, w którym zawarte są rekomendacje i rozwiązania w odpowiedzi na wykryte problemy.

Audyt sieci wifi Aruba - monitoring sieci, który podnosi jej wydajność i usprawnia pracę

Aruba User Experience Insight (UXI) to najnowsze rozwiązanie do monitorowania sieci. Eksperci ESKOM z wykorzystaniem rozwiązania przeprowadzą rzetelny i kompleksowy audyt sieci, który przyczyni się do zwiększenia wydajności firmy. Atutem UXI jest fakt, że zachowuje się jak zwykły klient podłączony do sieci, oferując weryfikację stanu, wydajności, łączności i responsywności infrastruktury sieciowej oraz usług wewnętrznych. Dzięki wbudowanemu modemowi LTE z kartą SIM rozwiązanie jest w pełni niezależne, zapewniając bezpieczną pracę nawet podczas awarii sieci WiFi. Wgląd w doświadczenia użytkowników zapewnia szybką i trafną diagnozę problemów sieciowych oraz ich błyskawiczne rozwiązywanie. Dzięki temu firma może uchronić się przed przestojami i awariami, które generują olbrzymie koszty. Rozwiązanie posiada intuicyjny pulpit, umożliwiający sprawną kontrolę nad firmową siecią, a czujniki UXI zarządzane przez sztuczną inteligencję potrafią testować aplikacje w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie jest kompatybilne z każdą siecią i infrastrukturą, nawet w przypadku mieszanych dostawców, zapewniając sprawną pracę bez ryzyka zakłóceń, co znacznie podnosi wydajność firmy. Cicha praca i ładny design to dodatkowe korzyści, które sprawiają, że UXI staje się niezbędnym urządzeniem w każdej firmie i organizacji. System wysyła alerty dzięki sztucznej inteligencji, co umożliwia trzymanie ręki na pulsie i błyskawiczną informację o ewentualnych nieprawidłowościach sieci. Usługa audytu sieci ESKOM obejmuje nie tylko konfigurację UXI w firmie, ale i późniejszą obsługę, co zapewnia święty spokój dla właścicieli firm i zyskanie większej ilości czasu na prowadzenie firmy.

Audyt RODO - weryfikacja obowiązku ustawy, która może uchronić Cię przed karami finansowymi

Ważnym elementem audytu IT wykonywanego przez ESKOM jest audyt RODO, którego celem jest weryfikacja spełnienia wymogów RODO przez firmę lub organizację. Przetwarzanie danych swoich klientów, kontrahentów czy pracowników to nie tylko obowiązek prawny, ale i duża odpowiedzialność. Eksperci ESKOM sprawdzą czy Twoja firma spełnia wymogi ustawy, stosuje rekomendacje UODO czy wdraża najlepsze praktyki rynkowe, co pozwala na optymalizację biznesu i oszczędności.

Audytorzy ESKOM dokonują wszechstronnej analizy wszystkich aspektów związanych z RODO - od kwestii formalnych aż po wymogi techniczne z zakresu IT czy fizyczne środki bezpieczeństwa stosowane do ochrony danych osobowych. Audytorzy weryfikują dokumentację i procedury przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z przepisami, analizy zabezpieczeń fizycznych i infrastruktury informatycznej oraz sprawdzają, czy poziom zabezpieczeń znajduje się na odpowiednim poziomie. Audyt ma na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy z zakresu RODO wśród pracowników oraz prawidłowości identyfikacji zbiorów danych osobowych. Zwieńczeniem audytu jest raport, który zawiera wykaz wykrytych błędów czy rekomendacje przeznaczone dla firmy.

Korzyścią audytu przeprowadzonego przez ESKOM jest otrzymanie obiektywnej oceny organizacji i wykrycie ewentualnych luki w systemie RODO. Dzięki rekomendacjom można dokonać optymalizacji działania RODO w firmie, obniżyć koszty i uniknąć kar finansowych za ewentualne błędy. Dokładność audytu bierze się głównie z racji przeprowadzania bezpośrednich wywiadów z pracownikami firmy, pozwalając na ocenę ryzyka i opracowanie wymagań technicznych oraz organizacyjnych, dopasowanych do aktualnych potrzeb firmy. Eksperci opracują niezbędną dokumentację RODO, której stworzenie często nastręcza wielu trudności pracownikom firm. Inną korzyścią audytu RODO jest możliwość dostarczenia usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Dlaczego warto wybrać audyt infrastruktury IT od ESKOM?

ESKOM posiada autorskie know - how oraz certyfikaty ISO i audytorów wiodących ISO, co zapewnia najwyższy poziom audytu i przeprowadzenie go zgodnie z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa. 17-letnie doświadczenie i zdywersyfikowane portfolio klientów z różnych branż zapewnia gwarancję skutecznego i profesjonalnego audytu IT. Podczas audytu wykorzystujemy niezawodną infrastrukturę, opartą o rozwiązania klasy Enterprise wybranych partnerów oraz wsparcie inżynierów przez 24 godzinę na dobę i 365 dni w tygodniu. Audyt zapewnia holistyczną ocenę infrastruktury IT czy procesów IT wraz z raportem, który zawiera dane na temat inwentaryzacji sprzętu, oprogramowania i procesów informatycznych. Posiadamy niezbędne certyfikaty ISO 900 i ISO 27001, które potwierdzają naszą eksperckość w zakresie przeprowadzania audytów IT i usług z zakresu outsourcingu IT.
Dowiedz się więcej o naszych usługach na stronie.

Artykuł sponsorowany

powrót