Czym jest psychoterapia?

2022-01-12

Psychoterapia to nie tylko metoda leczenia zaburzeń psychicznych i związanych z relacjami ludzkimi. Ma ona wykorzystanie również w poprawianiu cech osobowościowych, skutkujących naszym codziennym funkcjonowaniem.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia Olsztyn wpływa na zmianę postawy i poprawa zdolności radzenia sobie z emocjami oraz relacjami z innymi. Dotyczy to bardzo wielu dziedzin życia.

Oferta gabinetów psychoterapii w Olsztynie jest zaskakująco zróżnicowania. Można wśród nich odnaleźć przedstawicieli różnych nurtów psychoterapii: od Gestalt aż po analizę transakcyjną. Ta ostatnia jest w Olsztynie stosunkowo młoda, oferują ją dopiero dwa gabinety: Agnieszki Łobacz i Agnieszki Rutkowskiej.

Rozmawiamy z tą Agnieszką Rutkowską, która jest absolwentką poznańskiej Szkoły Analizy Transakcyjnej, jako druga w Olsztynie:

- Co Panią skłoniło do podjęcia tak nowatorskiego kierunku i nurtu w psychoterapii?

- Jak zawsze w takich sytuacjach mamy do czynienia z połączeniem naturalnego rozwoju zawodowego z potrzebami, jakie zaobserwowałam w pracy z moimi klientami. Psychoterapia stanowiła od bardzo wielu lat moje zainteresowania. Niestety, w Olsztynie nie mogłam podjąć kształcenia w tym kierunku. Również nie było tu nauczania psychologii. Dopiero kontakt z poznańskim centrum psychoterapii dał mi taką możliwość.

- Mówiła pani o połączeniu rozwoju zawodowego i psychoterapii. Co Pani ma na myśli? Może to Pani rozwinąć?

- Jestem osobą, która od wielu lat zajmuje się relacjami pomocowymi w obszarze poradnictwa zawodowego w Olsztynie. Najpierw pracowałam w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie, a teraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Pomagam tu ludziom borykającym się z problemami związanymi z zatrudnieniem. Jednak wiele z tych problemów bierze się z głębszych uwarunkowań osobowościowych. Tu potrzebna już pomoc ze strony specjalisty z zakresu psychoterapii lub nawet psychiatrii. Moje dotychczasowe kompetencje jako doradcy nie wystarczają. Dlatego, aby pomagać ludziom szerzej i bardziej wszechstronnie, zaczęłam kształcić się w kierunku psychoterapii.

- A dlaczego w Olsztynie trudno znaleźć pracę?

- Olsztyn to miasto szczególne, ze względu na swoje położenie, wielkość, historię i strukturę społeczną. Nie ma w Olsztynie zbyt wielkiego przemysłu, pracodawcy są raczej średniej wielkości. Nie ma firm, nie ma pracy, to proste przełożenie jest jedną z przyczyn. Drugą jest kwestia transportu publicznego. W Olsztynie dopiero od niedawna mamy tramwaje. Nie łącza one jednak Olsztyna z miejscowościami sąsiadującymi, z których dojeżdża wiele osób. Zamiast tego lepsze dla zwiększenia zatrudnienia i mobilności byłoby wprowadzenie sieci tanich połączeń autobusowych albo stworzenie w Olsztynie parkingów typu P+R na obrzeżach miasta.

- A jak psychoterapia może wspomóc prace doradcy zawodowego?

- Możliwości psychoterapii są ogromne, mimo że wciąż niedoceniane. Psychoterapia to przecież zespół działań wspierających całościowy rozwój osobowościowy. Psychoterapia to nie tylko metoda leczenia zaburzeń psychicznych ale też wpływających na relacje i skutkujących naszym codziennym funkcjonowaniem. Moim zdaniem w Olsztynie wciąż jest zbyt mało gabinetów psychoterapii. Zatrudnienie to tylko jeden z wielu, czasem główny, ale czasem tylko symptom, kłopotów w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Niepowodzenia w tym zakresie wiążą się często z głębszymi problemami. Aby je zdiagnozować, nie wystarcza metody typowe dla pracy doradcy zawodowego, niejednokrotnie trzeba sięgnąć po metody typowe właśnie dla psychoterapii. Zwłaszcza w takim mieście jak Olsztyn jest to szczególnie widoczne, bo tu nie ma rozbudowanego rynku pracy, więc ludzie tym bardziej muszą wykazywać się większymi kompetencjami osobowościowymi, także odpornością psychiczną wobec niepowodzeń.

- Dlaczego Olsztyn jest tu szczególny?

- Ze względu na strukturę społeczną. Nie ma tu tradycji wielkomiejskich, nie ma więc wielu pracodawców. A codzienne funkcjonowanie na rynku pracy jest utrudnione. Tu może pomóc specjalista doradca zawodowy, wsparty metodami psychoterapii.

- Dziękuję za rozmowę

Materiał Partnera

powrót