Czym różni się Windows Server od Windows SQL Server?

2021-03-01

Nazwy obu systemów brzmią bardzo podobnie, więc laikowi trudno dostrzec wyraźne różnice. Owszem, można stwierdzić i będzie to twierdzenie prawdziwe, że laik nie kupuje tego typu oprogramowania, ale w wyjaśnianiu zawiłości rodziny systemów operacyjnych dla serwerów od Microsoftu nie można zajść o przysłowiowy “jeden most za daleko”. Wyjaśnijmy sobie zatem, w prostych słowach, na czym polega różnica między tymi dwiema rodzinami systemów firmy z Redmond.

Czym różni się Windows Server od Windows SQL Server?

Czym są systemy Windows Server?

Systemy operacyjne z rodziny Windows Server to uznane oprogramowanie przeznaczone do obsługi serwerów w przedsiębiorstwach, zarówno w małych firmach, jak i w korporacjach. Systemy te od samego początku zostały opracowane z myślą o serwerach pracujących w sieciach lokalnych i świadczą usługi z zakresu zarządzania kontami użytkowników, udostępnianie urządzeń oraz plików. Potrafią działać jako serwery zdalnego połączenia z firmową siecią poprzez VPN, ale też znajdują angaż u firm oferujących usługi hostingowe.

Najnowsza dystrybucja oprogramowania Windows Server 2019 oferuje udoskonalone rozwiązania znane z wersji 2016. Większy nacisk położono w przypadku nowego systemu na kwestie bezpieczeństwa - wszak ilość zagrożeń w sieci od lat wzrasta lawinowo, dlatego wariant oznaczony jako 2019 lepiej szyfruje dane, współpracuje z Windows Defender Advanced Threat Protection i gwarantuje ochronę przed różnymi atakami cyberprzestępców z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania. Windows Server 2019 wprowadza uproszczone względem swoich poprzedników metody zarządzania, umożliwia korzystanie z hybrydowych środowisk kontenerowych oraz ściśle współpracuje z platformą Microsoft Azure pozwalając na błyskawiczną synchronizację danych oraz ich równie szybką migrację.

Windows SQL Server - co to takiego?

Systemy operacyjne z rodziny Windows SQL Server to znane od ponad 30 lat rozwiązania służące do zarządzania bazą danych Microsoft SQL, choć jest to dość ograniczony sposób postrzegania tego software`u. W praktyce zaimplementowany w systemie silnik bazy danych to elementarna część składowa szeregu komponentów tworzących wspólnie system zarządzania relacyjną bazą danych - RDBMS, gdzie gromadzone są dane. System Windows SQL Server w każdej z wersji to po prostu oprogramowanie pracujące w strukturze klient - serwer i umożliwiający każdemu komponentowi niezależne funkcjonowanie. Różnica względem systemów Windows Server (bez członu SQL w nazwie) sprowadza się zatem do zarządzania bazą danych SQL, co w olbrzymim uproszczeniu pokazuje, że mamy tu do czynienia z dwoma kompletnie różnymi rozwiązaniami.

Kto kupuje systemy Windows Server i Windows SQL Server?

Żaden z pokrótce opisanych systemów nie jest oprogramowaniem kupowanym przez użytkowników prywatnych, a w zasadzie to nawet właściciele firm wiele o nim nie wiedzą. Kupno odpowiedniej wersji software`u spoczywa raczej na specjalistach IT opiekujących się zapleczem informatycznym firm bądź zewnętrznych podmiotach świadczących usługi hostingowe lub outsourcing szerokiej gamy usług IT. Reasumując, są to rodziny systemów skonstruowane specjalnie z myślą o specjalistach, z których praktycznie żaden normalny użytkownik nie skorzysta w żadnym z wymiarów.

Wyjątek od przytoczonej powyżej reguły mogą stanowić podstawowe warianty systemu Windows Server 2019, ale przypadki, w których pasjonaci konfigurują na bazie tego oprogramowania własne serwery również nie zdarzają się przesadnie często. Powodem jest powszechne korzystanie przez wielu użytkowników z popularnych alternatyw, takich jak GNU/Linux, Solaris czy FreeBSD. Warto na koniec podkreślić, że potrzeby serwerowe nie są uniwersalne, stąd taka mnogość oprogramowania podobnej klasy na rynku i to nawet w portfolio jednego producenta, którym w opisywanym przypadku jest Microsoft.

Artykuł sponsorowany

powrót