Jak kody kreskowe rewolucjonizują pracę w magazynie.

2023-02-24

Obsługa współczesnego magazynu nie jest możliwa bez wsparcia systemów informatycznych. Najbardziej odpowiednim rozwiązaniem, które wydatnie wpłynie na poprawę efektwyności operacji logistyki wewnętrznej jest system WMS (warehouse management system), czyli informatyczny system zarządzania magazynem. Bez tego systemu praca nad realizacją zamówień Klientów odbywa się często przy wykorzystaniu tradycyjnych metod w postaci kartki, długopisu i wiedzy Osób pracujących w tym obszarze biznesowym. Wykorzystanie systemu WMS jest dla magazyn prawdziwą rewolucją. W tym artykule opowiemy na czym polega praca systemu zarządzania magazynem, jaką rolę w magazynie odgrywają kody kreskowe oraz jakie elementy wyposażenia informatycznego mogą wspierać właściwe działanie systemów informatycznych w centrum logistycznym.

Jak kody kreskowe rewolucjonizują pracę w magazynie.

Jak działa system WMS?

System WMS (system zarządzania magazynem) obejmuje swoim działaniem trzy podstawowe obszary funkcjonowania współczesnego magazynu. Są to:

* Obszar przyjęcie towaru do magazynu
* Obszar składowania towaru w magazynie
* Obszar wydania towaru z magazynu

Podczas przyjęcia towaru do magazynu system WMS nadaje indywidualne numeru każdej najmniejszej, policzalnej partii towaru, która ma być w magazynie śledzona. Numer taki przybiera formę tak zwanej rejestracji magazynowej najczęściej w postaci etykiety samoprzylepnej z nadrukowanym indywidualnym numerem.

W procesie składowania towaru system WMS w oparciu o skonfigurowane wcześniej algorytmy decyduje o rozlokowaniu towarów na miejscach przeznaczonych do składowania (mogą być to regały wysokiego składu, posadzkowe miejsca odkładcze, czy każda inna forma składowania zależna od indywidualnej architektury magazynu.

Proces wydania towaru z magazynu to cały system powiązań, które prowadzą do kompletacji towaru pod konkretne zamówienia Klienta (zgodnie z założonymi algorytmami kompletacji) oraz do przygotowania towaru do wysyłki- jego zapakowanie, awizacja w systemie kurierskim i ostatecznie jego przekazanie do kuriera.

Jak kody kreskowe wspierają działanie systemu WMS?

Kod kreskowe to symbol złożony z czarnych linii ulokowanych na białym kontraście. Siła tej znanej od dziesiątek lat technologii polega na możliwości odczytu informacji „zaszytej” w kodzie przy wykorzystaniu automatycznych czytników kodów. Taki odczyt jest w pełni automatyczny i nie zajmuje więcej niż ułamek sekundy. Kod kreskowy pojawia się na każdym magazynowanym produkcie w postaci numeru rejestracyjnego, ale jest również obecny jako element oznaczenia miejsca składowania, czy etykieta kurierska tworzona przez system WMS podczas przygotowania towaru do wysyłki. Kody kreskowe wpływają przede wszystkim na znaczne przyspieszenie czasu pracy w magazynie. Oszczędności czasu w porównaniu do pracy bez kodów kreskowych mogą być naprawdę duże, nawet kilkusetprocentowe. Kod kreskowe wpływają również na wzrost bezbłędności przebiegu procesu magazynowego. System WMS narzuca każdemu działającemu w magazynie Operatorowi sprawdzenie kodu kreskowego podczas niemal każdej operacji magazynowej, dzięki temu bezbłędność wysyłek może sięgać niemal 100%.

Jakie rozwiązania sprzętowe wspierają pracę w magazynie wspartym technologią kodu kreskowego?

Aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z wykorzystania systemu kodów kreskowych w magazynie należy pomyśleć o wsparciu pracy działy logistyki następującymi rozwiązaniami sprzętowymi: drukarki etykiet, kolektory danych, czytniki kodów kreskowych oraz sieć bezprzewodowa umożliwiająca przesyłanie danych w trybie czasu rzeczywistego.  HKK Group już od ponad trzydziestu lat wspiera Klientów w optymalizacji pracy działów logistyki oferując kompletne rozwiązania klasy WMS oraz pełne wsparcie sprzętowe w tym właśnie obszarze.

Artykuł sponsorowany

powrót