Podział majątku po rozwodzie - na czym się skupić i jak go przeprowadzić?

2022-01-12

Rozwód jest trudnym i często bardzo skomplikowanym procesem, którego częścią jest również podział majątku, jaki nabyliśmy w trakcie trwania małżeństwa. Co możemy zrobić, aby było to dla nas prostsze? Kiedy możemy zacząć procedury związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej? Czym dokładnie jest majątek wspólny, a czym osobisty?

Podział majątku po rozwodzie - na czym się skupić i jak go przeprowadzić?

1. Podział majątku - możliwy tylko po rozwodzie?
2. Podział majątku po rozwodzie - od czego zacząć?
3. Podział majątku wspólnego - jak uzgodnić, co jest czyje?
4. O czym pamiętać przy okazji podziału majątku po rozwodzie?

Podział majątku - możliwy tylko po rozwodzie?

Chociaż najczęściej dochodzi do niego już po sprawie rozwodowej, nie jest to jedyna możliwa opcja. Podziału wspólnego majątku możemy dokonać na każdym etapie: przed rozwodem, w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu sprawy. Ze względów praktycznych ostatnia opcja jest często najlepszym wyjściem dla obydwu stron. Wprawdzie prawo od nas tego nie wymaga, jednak gdy kończymy małżeństwo, zrozumiałym jest, że chcemy zamknąć wszystkie sprawy z nim związane.

Do podziału majątku wspólnego może dojść na dwa sposoby: polubownie, gdy sami z byłym partnerem lub partnerką ustalamy, jak dzielimy się naszymi dobrami oraz sądowy, gdy oddajemy tę decyzję w ręce sędziego. W drugim przypadku zwykle jest to proces bardzo długi i często również bardzo kosztowny. Z tego względu, jeżeli jesteśmy w stanie, najlepszym wyjściem jest próba porozumienia się z byłym małżonkiem lub małżonką.

Podział majątku po rozwodzie - od czego zacząć?

Pierwszą rzeczą, o jaką musimy się zatroszczyć po rozwodzie, jest podjęcie decyzji o podziale majątku - czy chcemy dokonać go na drodze polubownej, czy w sądzie? Jeżeli zdecydujemy się na drugą opcję, powinniśmy porozmawiać na ten temat z adwokatem, który pomagał nam przy samej sprawie rozwodowej. W takiej sytuacji musimy złożyć wniosek do sądu, a także wykazać, które elementy majątku i dlaczego powinny zostać nam przyznane. W przypadku długich i trudnych spraw proces ten może trwać bardzo długo. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/.

Podział majątku wspólnego - jak uzgodnić, co jest czyje?

Co do zasady podczas procesu o podział majątku sąd będzie starał się rozdzielić majątek małżeństwa na równe części. Zwykle polega to na tym, że jedna ze stron zatrzymuje składnik majątkowy, ale musi spłacić byłego współmałżonka. W określonych sytuacjach może dojść do tego, że sąd nakaże nierówny podział majątku wspólnego małżonków: zwykle dochodzi do tego w sytuacji, gdy partnerzy mieli nierówny wkład w skład majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie/.

O czym pamiętać przy okazji podziału majątku po rozwodzie?

Proces rozwodowy i wszystkie jego następstwa to bardzo trudny okres zarówno dla obojga małżonków, jak i ich dzieci. Z tego powodu warto próbować porozumiewania się w kluczowych sprawach w sposób polubowny - ułatwi nam to przejście przez zarówno sam rozwód, jak i późniejsze decyzje o majątku wspólnym. Nie wahajmy się prosić o pomoc, jeżeli czujemy, że sytuacja nas przerasta - dotyczy to zarówno pomocy prawnej, jak i wsparcia psychologa oraz najbliższej rodziny. Pamiętajmy również, że nie wszystko będzie podlegało podziałowi podczas rozprawy - nasz majątek osobisty, który mieliśmy przed ślubem, pozostaje w naszych rękach. Do majątku wspólnego zaliczamy tylko te ruchomości i nieruchomości, które pozyskaliśmy wspólnie z partnerem.

Artykuł sponsorowany

powrót