Systemy klasy ERP to świetny wybór dla wielu segmentów rynku w Polsce. Sprawdź, co je wyróżnia

2021-01-27

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych we współczesnych przedsiębiorstwach staje się fundamentem, który usprawnia wiele segmentów ich funkcjonowania. Największe możliwości dają systemy ERP. Zdobywają przy tym coraz większą popularność, znajdując uznanie w bardzo różnorodnych firmach: zarówno największych podmiotach, jak i najmniejszych działalnościach. Warto dowiedzieć się więcej na ich temat i dostrzec korzyści, wynikające z wykorzystaniu ich w firmie.

Systemy klasy ERP to świetny wybór dla wielu segmentów rynku w Polsce. Sprawdź, co je wyróżnia

Systemy ERP – co to jest?

Systemy informatyczne ERP (ang. Enterprise Resource Planning, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa) w przeciwieństwie do wielu rozproszonych narzędzi oferują zcentralizowane zarządzanie wszystkimi zasobami posiadanymi przez firmę i wszystkimi procesami, które w niej zachodzą. Dzięki nim możliwe staje się zintegrowanie poszczególnych działów przedsiębiorstwa, co przekłada się nie tylko na znaczne ułatwienie pracy wszystkich pracowników, ale przede wszystkim podniesienie efektywności całej firmy. Aby było to możliwe, należy skupić się na współpracy z odpowiednim dostawcą systemów informatycznych ERP, takim jak katowicki Kotrak, który dostarcza m.in. systemy ERP - https://kotrak.com/pl/oferta/comarch-erp/.

Najpopularniejszy system ERP: jaki wybrać?

Rosnące zainteresowanie systemami klasy ERP przekłada się również na coraz szerszą ofertę dostępnych na rynku produktów. Do dyspozycji użytkowników pozostaje wiele różnych rozwiązań. Wybór najlepszych systemów ERP nie jest jednak wobec tego prosty: uniwersalny charakter produktu nie zawsze jest gwarancją realizacji zakładanych celów. Systemy ERP powinny być przede wszystkim idealnie dopasowane do konkretnych potrzeb i rozwiązywać problemy charakterystyczne dla firmy. W związku z tym proces ich doboru i implementacji należy poprzedzić skrupulatną analizą czynników biznesowych. To również ważna cecha dostawcy, który powinien wykazać się umiejętnościami i doświadczeniem w tym aspekcie realizacji wdrożenia systemu klasy ERP.

Modułowa budowa systemów ERP

Jedną z największych zalet systemów informatycznych ERP jest modułowa budowa. Każdy dział przedsiębiorstwa czy aspekt jego funkcjonowania może być wspierany za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które następnie jest synchronizowane z pozostałymi modułami. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii i połączenie ze sobą poszczególnych sfer funkcjonowania firmy, które pozornie niewiele łączy, jednak w rzeczywistości jest to kluczowe dla tempa realizacji procesów. Systemy ERP mogą łączyć np. dział produkcyjny, księgowość, kadry czy dział finansowy, pozwalając na bezbłędną realizację zadań i gwarantując uprawnionym pracownikom dostęp do aktualnych informacji. Szczególnymi przypadkami tego typu modułów są systemy zarządzania magazynem (WMS) i systemy zarządzania produkcją (MES).

Większe możliwości systemu

Najlepsze systemy ERP można również rozbudowywać o funkcje dające jeszcze większe możliwości w świecie współczesnego biznesu. Jednymi z nich są narzędzia Business Intelligence (BI). Dzięki nim wszystkie wykorzystywane w przedsiębiorstwie systemy informatyczne, a nawet urządzenia stają się bezcennym źródłem informacji, które następnie mogą być przetwarzane, co pozwala na niemal zupełną automatyzację procesu raportowania. Dzięki temu proces, który zwykle kojarzy się ze sporymi problemami i trudnościami, może być prosty i – co najważniejsze – niezwykle efektywny. Systemy ERP stają się natomiast jednym z najważniejszych źródeł danych, pozwalających na zmianę ustalonej strategii i jej ciągłe udoskonalanie.

Artykuł sponsorowany

powrót