Ulga na internet w 2022 - sprawdź, na jaki zwrot możesz liczyć

2022-02-01

Większość osób na co dzień korzysta z internetu, jednak nie każdy wie, że w związku z tym może otrzymać od fiskusa zwrot środków przeznaczonych na ten cel. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy płacą za użytkowanie sieci internetowej mogą skorzystać z tzw. ulgi na internet, jeżeli spełnią kilka kryteriów. Jakich i na jaki zwrot można liczyć? Podpowiadamy.

Ulga na internet w 2022 - sprawdź, na jaki zwrot możesz liczyć

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

W 2022 roku z ulgi na internet może skorzystać podatnik, który płaci za takie usługi. W związku z tym z odliczenia może skorzystać osoba, która jest płatnikiem faktur lub widnieje na umowie jako odbiorca usług internetowych.

Wydatki na internet mogą odliczyć jedynie osoby, które korzystają z ulgi pierwszy raz lub takie, które skorzystały z niej w poprzednim roku, ponieważ jest ona możliwa do wykorzystania jedynie przez dwa, następujące kolejno po sobie lata. W związku z tym niemożliwe jest skorzystanie z ulgi na internet np. za 2021 rok, następnie odstąpienie od niej za 2022 i ponowne jej wykorzystanie w rozliczeniu za 2023.

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na konkretnych formularzach PIT za 2021 rok. Oznacza to, że mogą otrzymać ją osoby, które korzystają z formularza:

* PIT-28, czyli rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ryczałtowych liczonych od przychodów, które są ewidencjonowane,

* PIT-3, czyli rozliczenia podatku zgodnie ze skalą podatkową. Tutaj z ulgi można skorzystać tylko wówczas, kiedy opłaty związane z internetem nie zostały wcześniej wliczone w koszty firmowe,

* PIT-37, czyli rozliczenie podatku dla osób fizycznych nieprowadzących żadnej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi na internet w 2022

W rozliczeniach za rok 2021 maksymalna wysokość ulgi za internet wynosi 760 zł na osobę. Oznacza to, że o tyle podatnik może pomniejszyć swój dochód. W przypadku, kiedy jego wydatki na usługi internetowe były mniejsze niż 760 zł, wówczas powinien wpisać w zeznaniu kwotę, jaką poniósł. Jeśli zaś jego wydatki na internet były większe może odliczyć jedynie kwotę 760 zł, czyli maksymalnej ulgi na osobę.

Jak wykazać w zeznaniu rocznym ulgę na internet?

Wartość ulgi wykazywana jest w załączniku PIT w części B, w pozycji 31 w przypadku kiedy rozliczamy się jako podatnik lub w pozycji 32 jeśli jako współmałżonek. Wykorzystując narzędzie, jakim jest oprogramowanie do rozliczania PIT, wskazówki zawarte na stronie pokierują nas i wskażą miejsce, w którym należy wykazać wartość ulgi. 

Podatnicy, którzy rozliczają się wspólnie ze współmałżonkiem, mogą na każdego z nich odliczyć 760 zł, czyli łącznie 1520 zł. Jeżeli jeden ze współmałżonków korzystał z ulgi na internet, wówczas drugi również ma możliwość odliczenia swojej części ulgi w zeznaniu. W takiej sytuacji na fakturach mogą widnieć zarówno jego dane jak i jego współmałżonka. Warunkiem jest jednak posiadanie przez nich wspólnoty majątkowej w okresie, za który ma zostać odliczony wydatek na internet. 

Artykuł sponsorowany

powrót