Pomoc

Czy można u Was zainstalować silnik Moodle?

Nasza polityka bezpieczeństwa nie pozwala na tworzenie przez użytkowników katalogów etc, lib, itp., które niestety ale posiada silnik Moodle.

Więcej na ten temat: https://support.plesk.com/hc/en-us/articles/214031369-FTP-user-is-not-able-to-access-upload-or-create-lib-or-etc-directories-Permission-Denied

powrót do poprzedniej strony