Pomoc

Jak zablokować dostęp do strony dla wybranego adresu IP poprzez plik .htaccess?

Prosimy w pliku .htaccess wpisać poniższe reguły zastępując cyfry "00" odpowiednim adresem IP.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:X-Real-IP} ^00\.00\.00\.00$
RewriteRule ^ - [F]

Zwykłymi regułami allow nie jest to możliwe.
W ramach jednego RewriteRule warunki są łączone za pomocą spójnika I - czyli wszystkie warunki muszą być spełnione żeby dostęp był zablokowany.

Przykład:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Real-IP} ^00\.000\.000\.00$
RewriteRule - [F]
RewriteCond %{HTTP:X-Real-IP} ^00\.000\.000\.000$
RewriteRule - [F]
RewriteCond %{HTTP_X_FORWARDED_FOR} ^00\.000\.000\.00$
RewriteRule - [F]

powrót do poprzedniej strony