Pomoc

Zabezpieczenie strony/katalogu dzięki .htaccess i .htpasswd

Polecamy użyć poniższego kodu dla pliku .htaccess

AuthName "Dialog prompt"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/{user}/public_html/{adres}/{folder}/.htpasswd
Require valid-user

{adres} - dla stronka.5v.pl będzie to "stronka"

Przykładowa zawartość pliku .htpasswd dla loginu i hasła "test": test:$apr1$9w/QNB6C$FRVuNdnqMMWG1pCnLodeW1

powrót do poprzedniej strony